Tag: lắp đặt kho bảo quản thực phẩm

Lắp đặt kho bảo quản thực phẩm

Việc bảo quản thực phẩm bằng kho lạnh ngày nay được nhiều công ty, siêu thị… sử dụng để giữ cho thực phẩm lâu dài được phổ biến rộng rãi. Bảo quản thực phẩm là quá trình giữ cho sản phẩm luôn luôn tươi, chất lượng như ban đầu. Mô tả chi tiết sản phẩm bảo quản thực phẩm bằng kho lạnh. Vật liệu cách điện : bảng điều khiển polyurethane cách điện. Độ dày cách nhiệt : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 25...