Điện lạnh Bách Khoa DC - Kho lạnh - Block máy lạnh - Cụm máy nén

block máy lạnh ZR36K3-PFJ

CLICK ! Liên Hệ Tư Vấn 24/7