Báo giá vật tư điện lạnh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Lạnh Bách Khoa DC chân thành cảm ơn thiện chí của Quý khách dành cho Công ty chúng tôi.

Nhằm để hỗ trợ khách hàng có thể biết được giá của một số vật tư điện lạnh, để từ đó có thể lên dự toán chi phí ban đầu cho công trình của mình cụ thể hơn. Chúng tôi xin gởi đến quý khách, bạn đọc bảng báo giá vật tư điện lạnh sau đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH

BẢNG BÁO GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG HIỆU XMK
STTTÊN HÀNGĐVTSL ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN(VNĐ) 
THIẾT BỊ LÀM BAY HƠI XMK – SUNACOOL
1Thiết bị làm bay hơi  DD-1.3/7 1 quạt 300MM, 23m ống đồng Ø10Cái1     3,200,000       3,200,000
2Thiết bị làm bay hơi  DD-2.2/12 2 quạt 300MM, 40m ống đồng Ø10Cái1     5,100,000       5,100,000
3Thiết bị làm bay hơi DD-2.8/15 2 quạt 300MM, 45m ống đồng Ø10Cái1     5,380,000       5,380,000
4Thiết bị làm bay hơi  DD-3.7/22 2 quạt 350MM, 74m ống đồng Ø10Cái1     6,850,000       6,850,000
5Thiết bị làm bay hơi  DD-3.7/22 3 quạt 300MM, 69m ống đồng Ø10Cái1     7,500,000       7,500,000
6Thiết bị làm bay hơi  DD-5.6/30 2 quạt 400MM, 39m ống đồng Ø16Cái1     7,790,000       7,790,000
7Thiết bị làm bay hơi  DD-7.5/40 2 quạt 400MM,  52m ống đồng Ø16Cái1     8,690,000       8,690,000
8Thiết bị làm bay hơi DD-11.2/60 2 quạt 500MM,  80m ống đồng Ø16Cái1   13,400,000     13,400,000
9Thiết bị làm bay hơi DD-14.9/80 2 quạt 500MM,  99m ống đồng Ø16Cái1   14,950,000     14,950,000
10Thiết bị làm bay hơi  DD-18.7/100 3 quạt 500MM,  126m ống đồng Ø16Cái1   19,990,000     19,990,000
11Thiết bị làm bay hơi  DD-22.4/120 3 quạt 500MM,  150m ống đồng Ø16Cái1   23,850,000     23,850,000
12Thiết bị làm bay hơi  DD-26.4/140 4 quạt 500MM,  180m ống đồng Ø16Cái1   26,900,000     26,900,000
13Thiết bị làm bay hơi  DD160 4 quạt 500MM,  200m ống đồng Ø16Cái1   30,790,000     30,790,000
14Thiết bị làm bay hơi  DD200 4 quạt 500MMCái1   32,550,000     32,550,000
15Thiết bị làm bay hơi  DD250 4 quạt 550MMCái1   41,500,000     41,500,000
16Thiết bị làm bay hơi  DD275 4 quạt 550MMCái1   47,850,000     47,850,000
17Thiết bị làm bay hơi  DD310 quạt 600MMCái1   53,950,000     53,950,000
THIẾT BỊ LÀM NGƯNG TỤ XMK – SUNACOOL
18Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-5.5/18 3HP quạt 400mm 42,5m ống đồng Ø10Cái1     2,590,000       2,590,000
19Thiết bị làm ngưng tụ FNF-6.0/22 3HP quạt 400mm 53m ống đồng Ø10Cái1     2,800,000       2,800,000
20Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-7.2/24 3HP 2 quạt 350mm 53m ống đồng Ø10Cái1     3,500,000       3,500,000
21Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-8.1/28 4HP 1 quạt 400mm 67m ống đồng Ø10Cái1     3,650,000       3,650,000
22Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-8.8/28 4HP 2 quạt 400mm 67m ống đồng Ø10Cái1     4,500,000       4,500,000
23Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-9.0/35 5HP 2 quạt 400mm 87m ống đồng Ø10Cái1     5,100,000       5,100,000
24Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-10.2/42 5HP 2 quạt 400mm  96m ống đồng Ø10Cái1     5,290,000       5,290,000
25Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-15.2/50 6,5HP 2 quạt 400mm 109m ống đồng Ø10Cái1     5,750,000       5,750,000
26Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-19.2/60 7,5HP 2 quạt 400mm 116m ống đồng Ø10Cái1     5,900,000       5,900,000
27Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-21.5/66 8,5HP 2 quạt 400mm 140m ống đồng Ø10Cái1     6,600,000       6,600,000
28Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-24.2/88 10HP 2 quạt 400mm 194m ống đồng Ø10Cái1   10,900,000     10,900,000
29Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-36/120 15HP 4 quạt 400mm 208m ống đồng Ø10Cái1   12,690,000     12,690,000
30Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-42/150 20HP 4 quạt 400mm 279m ống đồng Ø10Cái1   14,100,000     14,100,000
31Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-50/180 25HP 4 quạt 500mm 367m ống đồng Ø10Cái1   18,150,000     18,150,000
32Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-50/180 25HP 4 quạt 400mm 367m ống đồng Ø10Cái1   17,550,000     17,550,000
33Thiết bị làm ngưng tụ  FNF-60/210 30HP 4 quạt 500mm 440m ống đồng Ø10Cái1   20,790,000     20,790,000
MÁY NÉN LẠNH
34Block Copeland Piston CRNQ-0300-TFD-522Cái1     3,900,000       3,900,000
35Block Copeland ZR72KC-TFD-422(4) 6HPCái1     6,350,000       6,350,000
36Block Copeland ZR125KC-TFD-522 (2) 10HPCái1   12,000,000     12,000,000
37Block Copeland ZR190KC-TWD-522(2) 15HPCái1   19,000,000     19,000,000
38Block Copeland ZR250KC-TWD-522 20HPCái1   30,000,000     30,000,000
39Block Copeland ZR310KC-TWD-522 25HPCái1   34,000,000     34,000,000
40Block Copeland ZR47-KC-TFD-522Cái1     3,950,000       3,950,000
41Block Copeland ZR61KC-TFD-522Cái1     5,300,000       5,300,000
42Block Tecumseh AW5532 3HPCái1     3,600,000       3,600,000
43Block Tecumseh AGC5558 5HPCái1     3,740,000       3,740,000
44Block Panasonic 2KS224D3AC02Cái1     1,890,000       1,890,000
45Block Panasonic 2PS154DCái1     1,300,000       1,300,000
46Block Panasonic 2V36S225ACái1     2,680,000       2,680,000
47Block Panasonic 2KS314D5AA02Cái1     1,900,000       1,900,000
48Block Maneurop MT160 (2)Cái1   18,500,000     18,500,000
49Block Maneurop MT100 (2)Cái1   16,000,000     16,000,000
50Block Maneurop MT80(4) 7HPCái1   12,800,000     12,800,000
BẦU NẰM
51Bầu nằm 10HPCái1     1,500,000       1,500,000
52Bầu nằm 15HPCái1     2,000,000       2,000,000
53Bầu nằm 20HPCái1     2,200,000       2,200,000
54Bầu nằm 30HPCái1     2,600,000       2,600,000
55Bầu nằm 40HPCái1     3,100,000       3,100,000
QUẠT CHẮN GIÓ 
56Quạt chắn gió 900MMCái1     1,800,000       1,800,000
57Quạt chắn gió 1MCái1     2,000,000       2,000,000
58Quạt chắn gió 1M2Cái1     2,700,000       2,700,000
59Quạt chắn gió 1M5Cái1     3,000,000       3,000,000
60Quạt chắn gió 1M8Cái1     3,200,000       3,200,000
61Quạt chắn gió 2MCái1     3,500,000       3,500,000
BẦU CHỨA NGƯNG TỤ 
621L (Green with brass valve)Cái1       255,000         255,000
632L (Green with brass valve)Cái1       295,000         295,000
643,5L (Green with brass valve)Cái1       400,000         400,000
654L (Green with brass valve)Cái1       455,000         455,000
666L (Green with brass valve)Cái1       510,000         510,000
678L (Green with brass valve)Cái1       560,000         560,000
6812L (Green with brass valve)Cái1       665,000         665,000
6914L (Green with brass valve)Cái1       715,000         715,000
CO
707 CO 7u 430mm 3/16Cái1         33,000           33,000
718 CO 8u 430mm 3/16Cái1         37,000           37,000
729 CO 9u 430mm 3/16Cái1         41,000           41,000
7310 CO 10u 430mm 3/16Cái1         45,000           45,000
7411 CO 11u 430mm 3/16Cái1         50,000           50,000
7512 CO 12u 430mm 3/16Cái1         54,000           54,000
7613 CO 13u 430mm 3/16Cái1         58,000           58,000
BẦU LÀM NGƯNG TỤ 
77Bầu làm ngưng tụ 3HPCái1     3,675,000       3,675,000
78Bầu làm ngưng tụ 5HPCái1     5,250,000       5,250,000
79Bầu làm ngưng tụ 8HPCái1     7,350,000       7,350,000
80Bầu làm ngưng tụ 10HPCái1     8,400,000       8,400,000
81Bầu làm ngưng tụ 15HPCái1   10,500,000     10,500,000
82Bầu làm ngưng tụ 20HPCái1   12,075,000     12,075,000
83Bầu làm ngưng tụ 25HPCái1   13,650,000     13,650,000
84Bầu làm ngưng tụ 30HPCái1   15,900,000     15,900,000
85Bầu làm ngưng tụ 40HPCái1   19,000,000     19,000,000
86Bầu làm ngưng tụ 50HPCái1   21,525,000     21,525,000
87Bầu làm ngưng tụ 60HPCái1   26,250,000     26,250,000
MÂM
88Mâm 600 x 700Cái1       450,000         450,000
89Mâm 650 x 900Cái1       650,000         650,000
90Mâm 750 x 1050Cái1       750,000         750,000
91Mâm 1030 x 900Cái1       950,000         950,000
92Mâm 1250 x 900Cái1     1,100,000       1,100,000
QUẠT 
93Quạt Axial 300mm 4E-300-E5Z 220V, 50HzCái1       700,000         700,000
94Quạt Axial 300mm 4D-300-E5Z 380V, 50HzCái1       700,000         700,000
95Quạt Axial 350mm 4E-350-E5L 220V, 50HzCái1       800,000         800,000
96Quạt Axial 350mm 4D-350-E5L 380V, 50HzCái1       800,000         800,000
97Quạt Axial 400mm 4E-400-E5L 220V, 50HzCái1     1,050,000       1,050,000
98Quạt Axial 400mm 4D-350-E5L 380V, 50HzCái1     1,050,000       1,050,000
VAN, PHIN LỌC
99Van tiết lưu TEX 2Cái1       700,000         700,000
100Kim van tiết lưu Danfoss 02Cái1       110,000         110,000
101Kim van tiết lưu Danfoss 03Cái1       120,000         120,000
102Kim van tiết lưu Danfoss 04Cái1       130,000         130,000
103Ty sạc gas (ECQ)Cái1         15,000           15,000
104Van điện từ Danfoss 3/8′ Ø10Cái1       700,000         700,000
105Van điện từ Danfoss 1/2′ Ø12Cái1       720,000         720,000
106Van điện từ Danfoss 5/8′ Ø16Cái1       750,000         750,000
107Van khóa tay 3/8′ Ø10Cái1       120,000         120,000
108Van khóa tay 1/2′ Ø12Cái1       150,000         150,000
109Van khóa tay 5/8′ Ø16Cái1       180,000         180,000
110Van khóa tay 3/4′ Ø19Cái1       280,000         280,000
111Phin lọc Danfoss DCL-083S 3/8′ Ø10Cái1       120,000         120,000
112Phin lọc Danfoss DCL-164S 1/2′ Ø12Cái1       150,000         150,000
113Phin lọc Danfoss DCL-305S 5/8′ Ø16Cái1       190,000         190,000
114Phin lọc Danfoss DCL-306S 3/4′ Ø19Cái1       240,000         240,000
115Van khóa bi 7/8” Ø 22Cái1       250,000         250,000
116Van khóa bi 1/8” Ø 28Cái1       420,000         420,000
117Van khóa bi 3/8” Ø 34Cái1       610,000         610,000
118Van khóa bi 5/8” Ø 42Cái1       910,000         910,000
119Van thông áp 16cm * 16cmCái1       280,000         280,000
CÁC VẬT TƯ KHÁC
120Màn chắn lạnhCuộn1     1,500,000       1,500,000
121Màn hình EwellyCái1       310,000         310,000
122Đèn led 8WCái1       180,000         180,000
123Đèn led 20WCái1       280,000         280,000
124Bass đồng hồ 2 lỗCái1       140,000         140,000
125Bass đồng hồ 3 lỗCái1       170,000         170,000
126Kính xem gas SGN/SGS-3/8′ Ø10Cái1       120,000         120,000
127Kính xem gas SGN/SGS 1/2′ Ø12Cái1       130,000         130,000
128Kính xem gas SGN/SGS-5/8′ Ø16Cái1       156,000         156,000
129Rờ le cao, thấp áp Danfoss KP15 1264Cái1       490,000         490,000
130Đồng hồ Cao ápCái1       100,000         100,000
131Đồng hồ thấp ápCái1       100,000         100,000
132Gas 407 Koman (11,3 kg)Bình1     1,300,000       1,300,000
133Gas R22 (13,6 kg)Bình1     1,400,000       1,400,000
134Nhớt ShellBình1     1,150,000       1,150,000

(Lưu ý : bảng báo giá vật tư điện lạnh trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy mỗi thời điểm. Vì vậy để biết giá chính xác vui lòng liên hệ Hotline: 0908 385 011 để được hỗ trợ chi tiết hơn.)

Hình Ảnh nhập kho vật tư điện lạnh Sunacool

 

Khai báo hải quan nhập vật tư điện lạnh

vật tư ngành lạnh

Các thiết bị vật tư điện lạnh do Công ty chúng tôi cung cấp đều là hàng nhập khẩu có đầy đủ chứng từ, CO, CQ. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ lên cụm dàn nóng, dàn lạnh kho lạnh,…cho khách hàng nếu cần.